Επικοινωνία

Πληροφορίες

Το “Χημείο” εδρεύει στην Καλαμάτα όπου στεγάζεται σε έναν σύγχρονο χώρο ειδικά διαμορφωμένο για την πραγματοποίηση των αναλύσεων που αναλαμβάνει. Στο χημικό εργαστήριο λειτουργούν ξεχωριστά τμήματα Χημικών Αναλύσεων, Μικροβιολογικών Αναλύσεων και Οινολογικό Εργαστήριο.
Κανελλοπούλου Κατερίνα
Χημικός - Οινολόγος
Διεύθυνση: 
Καλαμάτα, Μπιζανίου 8
Tηλέφωνο: 2721087924
E-mail: info@chimeio.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ