Έδαφος

Έδαφος

Στο Χημείο παρέχουμε τις επιστημονικές μας υπηρεσίες στον παραγωγό - αγρότη, πάντα αξιοποιώντας τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που διαθέτουμε, υποστηρίζοντας στην πράξη την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής μας ως προς την πιστοποίηση της καταλληλότητας του εδάφους σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η παραγωγή, είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε τον παραγωγό με αμεσότητα και αξιοπιστία για τις αναλύσεις του προϊόντος δειγματοληψίας που πραγματοποιήσαμε, οι οποίες χωρίζονται σε γενικές και εξειδικευμένες αναλύσεις.

Η παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος απαιτεί το έδαφος να έχει τις συνθήκες που αντιστοιχούν για το κάθε είδος καλιέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, εκτός από τις αναλύσεις νερού άρδρευσης, είναι αναγκαίες και οι αναλύσεις του εδάφους.

Αναγκαιότητα

Η γονιμότητα του εδάφους όσο και αν ακούγεται απλή έννοια ανταποκρίνεται σε μία σύνθεση πολλών φυσικοχημικών ιδιοτήτων που διαμορφώνουν ως ένα σημείο και τις προδιαγραφές επιλογής της καλλιέργειας που μπορεί να δεχτεί. Η συμβολή μιας χημικής ανάλυσης στο αρχικό στάδιο της κατηγοριοποίησης του εδάφους στο καλλιεργήσιμο είδος που αυτό αντιστοιχεί(αμμώδες, αργιλώδες, ανάμεικτο, κ.α.) καθίσταται απαραίτητη, προς αποφυγήν μιας αποτυχημένης επένδυσης χρόνου και χρήματος κατά την προσπάθεια επίτευξης μιας συγκομιδής σε έδαφος στο οποίο δεν ευδοκιμεί.

Οι αναλύσεις αυτές διαπιστώνουν την περιεκτικότητα του εδάφους σε ιδιαίτερα τοξικά στοιχεία που μπορεί να προέρχονται από βιομηχανική δραστηριότητα και ατμοσφαιρική ρύπανση και να αποτελούν κίνδυνο για τον άνθρωπο.

Για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για την ποιότητα του εδάφους και τις ποσότητες των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν θα αξιοποιήσουμε την χημική ανάλυση δειγμάτων εδάφους για το είδος και την ποσότητα των λιπασμάτων που πρέπει να προστεθούν για τη βελτίωση της γονιμότητάς του. Έτσι σας προσφέρουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα με τον πιο οικονομικό τρόπο βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, που θα σας απαλλάξουν από τις καταστροφικές συνέπειες της υπερλίπανσης.

Οι αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών είναι απαραίτητες για:

  • Βελτιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
  • Αύξηση της παραγωγής.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων.
  • Προστασία των φυσικών πόρων και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Αναλύσεις εδάφους

Οι γενικές και εξειδικευμένες αναλύσεις σας παρέχονται με την εγκυρότητα της πιστοποίησής μας λεπτομερώς, με γραπτή αναφορά αλλά και προφορικό λόγο που θα σας καταστήσουν πλήρως ενήμερους.

Οι γενικές αναλύσεις εξετάζουν: τη μηχανική σύσταση του εδάφους, το Ph, την αγωγιμότητα, τα ολικά ανθρακικά, το ενεργό ανθρακικό, την οργανική ουσία, το ασβέστιο.

Θρεπτικά συστατικά του εδάφους, η περιεκτικότητά του δηλαδή σε Φώσφορο, Κάλιο, Άζωτο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Νάτριο.

Τα ιχνοστοιχεία του εδάφους που περιλαμβάνουν την περιεκτικότητά του σε : Σίδηρο, Χαλκό, Ψευδάργυρο, Μαγγάνιο, Βόριο.

Οι εξειδικευμένες αναλύσεις: ανάγκες σε γύψο, ανάγκες σε ασβέστιο,  βαθμούς κορεσμού, βαρέα μέταλλα, ΙΑΚ, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, κ.α.

Στο Χημείο δίνουμε ιδιαίτερη βάση στη Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε: Άζωτο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρο, Χαλκό, Ψευδάργυρο, Μαγγάνιο, Βόριο ώστε να τεκμηριώσουμε στον παραγωγό-αγρότη το βαθμό απορρόφησης θρεπτικών συστατικών που έχει λάβει το φυτό του ενδιαφέροντός του, χωρίς να συνιστούμε αυτήν ως αντικατάσταση της εδαφολογικής ανάλυσης η οποία είναι για εμάς σημαντική προϋπόθεση για την καλλιέργεια.

Δειγματοληψία

Η διαδικασία της δειγματοληψίας εδάφους που πραγματοποιούμε αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια στην ανάλυση του εδάφους. Στα πλαίσια του σκοπού αυτού η πρόσληψη ενός δείγματος (από 5 σημεία) ανα 10 στρέμματα συνήθως επαρκεί για τα ομοιογενή χωράφια, εάν όμως υπάρχουν ανομοιογένειες του εδάφους τότε πρέπει να ληφθούν παραπάνω δείγματα ανα στρέμμα. Τα δείγματα λαμβάνονται από βάθος 0-30 cm και 30-60 cm ανάλογα με το είδος του φυτού. Από το μείγμα των υποδειγμάτων , έπειτα από καλή ανάμειξη, ποσότητα εδάφους 3 kg τοποθετείται σε σακούλα με ετικέτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, Η δειγματοληψία να γίνεται από τα μέσα φθινοπώρου έως αργά το χειμώνα και είναι απαραίτητο να γίνεται πριν από όποια λίπανση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε ποια δειγματοληψία ταιριάζει στις ανάγκες του εδάφους που προορίζετε για καλλιέργεια ή καλλιεργείτε ήδη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.