Λοιπές αναλύσεις

Υγιεινή Επιφανειών

Στο "Χημείο" διεξάγουμε ελέγχους Υγιεινής Επιφανειών - Αέρα που αποσκοπούν στην διαμόρφωση ενός υγειονομικά σωστού περιβάλλοντος παραγωγής προϊόντων ακολουθώντας τις παραμέτρους που ορίζει η αντίστοιχη νομοθεσία με συνέπεια, αφοσίωση και αξιοπιστία. Η εφαρμογή των ελέγχων αυτών προορίζεται κυρίως για το χώρο της

 • βιομηχανίας,
 • των χώρων εστίασης και
 • των τουριστικών καταλυμάτων.

Πέραν του υποχρεωτικού τους χαρακτήρα, η σωστή επιλογή ενός αξιόπιστου χημικού εργαστηρίου που οφείλει να κάνει καθένας από τους παραπάνω παρόχους υπηρεσιών, ώστε να διεξαχθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, αντιπροσωπεύει το αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το προφίλ της επιχείρησης για την ποιοτικότερη και πάνω από όλα ασφαλέστερη παροχή των υπηρεσιών της.

Οι έλεγχοι Υγιεινής Επιφανειών - Αέρα που πραγματοποιούμε στο "Χημείο" περιλαμβάνουν ανίχνευση/καταμέτρηση μικροοργανισμών όπως :

 • Ολικής Μεσόφιλης Χλωρίδας
 • εντεροβακτήρια
 • εντερόκοκκοι
 • σαλμονέλα
 • λιστέρια
 • σταφυλόκοκκοι
 • ζύμες
 • μύκητες κλπ.

Τα δεδομένα που προκύπτουν από τους ελέγχους αυτούς προλαμβάνουν τον αόρατο συνήθως κίνδυνο που επιφέρει η κατανάλωση τέτοιων μικροβίων, μυκήτων και άλλων επιβλαβών μικροοργανισμών, από τρόφιμα κυρίως.

Καλλυντικά

Στο "Χημείο" επίσης διαθέτουμε στις υπηρεσίες μας, όλους τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους που προκύπτουν από τη διαδεδομένη χρήση καλλυντικών ώστε να διασφαλίζουμε την ακεραιότητα του καταναλωτή με γνώμονα τη δημόσια υγεία ενώ παράλληλα παρέχουμε στον παραγωγό αυτών, την απαραίτητη και έγκαιρη καθοδήγηση ώστε να κατορθώσει τη δημιουργία ενός προϊόντος ποιότητας αλλά και αποτελεσματικότητας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούμε

 • μικροβιολογικούς ελέγχους,
 • ελέγχους αλλεργιογόνων,
 • ελέγχους ποσοτικοποίησης αιθέριου ελαίου,
 • ελέγχους υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων κ.α.,

Mε αυτόν τον τρόπο κατορθώνουμε να εξαλείψουμε την διάθεση προϊόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργίες και ασθένειες ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του καταναλωτή.

Για να είσαστε σίγουροι για τη δική σας προστασία και των πελατών σας, απλά επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.