Έλαια

Έλαια

Από την αρχαιότητα είναι γνωστά τα οφέλη του ελαιόλαδου στη διατροφή μας [Ιστορία]. Στην Ελλάδα το ελαιόλαδο είναι και σήμερα ένα από τα βασικότερα προϊόντα παραγωγής του τόπου και αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό αγαθό που μας προσφέρει η φύση με υψηλή θρεπτική και βιολογική αξία. Η χώρα μας είναι επίσης στις υψηλότερες θέσεις κατάταξης σε εξαγωγές ελαιολάδου ενώ την πρώτη θέση κατέχει σταθερά η Ισπανία στην οποία παράγεται και πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής.

Το ελαιόλαδο είναι ένας ζωντανός οργανισμός κατά τη διάρκεια της ζωής του υφίσταται πολλές μεταβολές. Λόγω της υψηλής του τιμής συχνά γίνεται αντικείμενο νοθείας. Για την πιστοποίηση του πολύτιμου αυτού προϊόντος βάση διατάξεων διενεργούμε στο Χημείο:

 • Ελέγχους ποιότητας του ελαιόλαδου για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση του.
 • Ελέγχους καθαρότητας και αποφυγής νοθείας του ελαιόλαδου με άλλου τύπου έλαια.
 • Ελέγχους επιμολύνσεων με επικίνδυνα για την υγεία υπολείμματα.

Αναλύσεις

Στο εργαστήριο του "Χημείου" διενεργούμε φυσικοχημικές αναλύσεις διαφόρων ειδών ελαίων (ελαιολάδου, πυρηνέλαιου, σπορέλαιου κ.α.)

Ενδεικτικές παράμετροι:

 • Οξύτητα
 • Αριθμός υπεροξειδίων
 • Φασματοφωτομετρική εξέταση υπεριώδους: Κ, ΔΚ
 • Οργανοληπτική αξιολόγηση
 • Προφίλ λιπαρών οξέων
 • Trans ισομερή λιπαρών οξεών
 • Κηροί
 • Υγρασία και πτητικά συστατικά
 • Βαρέα μέταλλα
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
 • Περιεκτικότητα σε έλαιο των ελαιοπυρήνων
 • Λοιπές εξειδικευμένες αναλύσεις

Προκειμένου να αξιολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την ποιότητα του προϊόντος που παράγουμε, καταναλώνουμε, τυποποιούμε και εμπορευόμαστε είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική αξιολόγηση από ειδικούς δοκιμαστές (panel test), δηλαδή μέσω των αισθητηρίων οργάνων της οσμής και της γεύσης. Η μέτρηση και αξιολόγηση λαμβάνουν χώρα στις καθημερινές συναλλαγές της αγοράς αλλά ιδιαίτερα στους τοπικούς και διεθνείς διαγωνισμούς.

Πρόκειται για πληροφορίες ως προς τις συνέπειες, που μπορεί να είχε η ατυχής συνάντηση του ελαιολάδου ή του καρπού της ελιάς, με παράγοντες όπως τα παράσιτα, η υγρασία, το οξυγόνο, οι μικροοργανισμοί, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες με απλές ή πολύπλοκες χημικές διεργασίες δημιούργησαν και προσέδωσαν χημικά ή και οργανοληπτικά ελαττώματα στο ελαιόλαδο.

Οι υπόλοιπες παράμετροι προσδιορίζονται προκειμένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικές με την γνησιότητα του ελαιολάδου, δηλαδή του πιθανού εντοπισμού παρουσίας σπορέλαιων η άλλων ξένων ελαίων στο υπό εξέταση ελαιόλαδο.

Είναι δυνατόν επίσης στο ελαιόλαδο να υπάρχουν επιμολυντές, και άλλες ουσίες ξένες προς αυτό π.χ. ξένες ύλες και υγρασία, αλογονωμένοι διαλύτες, μέταλλα, κ.α. όταν δεν έχει γίνει προσεκτικός χειρισμός του γι' αυτό και έχουν ορισθεί οι παράμετροι ελέγχου επιμολύνσεων.

Στο ΧΗΜΕΙΟ εφαρμόζονται βασικοί έλεγχοι ποιότητας αλλά και εξειδικευμένες αναλύσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για το πακέτο ανάλυσης που σας ταιριάζει.

Τα σχόλια είναι κλειστά.