Τι δείχνουν οι σταθερές Κ για το ελαιόλαδο

Η ειδική απορρόφηση στο υπεριώδες Κ232, Κ268 ή Κ 270 και ΔΚ ή αλλιώς οι σταθερές Κ μας αποκαλύπτουν την ύπαρξη νοθείας σε ένα ελαιόλαδο αλλά όχι μόνο. Είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που μας βοηθάει να αντιληφθούμε τι είδους αλλοίωση και σε ποιο στάδιο της διαδικασίας συνέβει.

Η τιμή του συντελεστή Κ 232 αυξάνεται, όταν ο ελαιόκαρπος αποθηκεύεται για πολλές μέρες μέχρι την έκθλιψη του ή έχουν χρησιμοποιηθεί κακές πρακτικές κατά την επεξεργασία του, αλλά και όταν το ελαιόλαδο έχει αποθηκευτεί σε άσχημες συνθήκες.

Η τιμή του συντελεστή Κ 268 ή Κ 270 εξαρτάται, από το πόσο φρέσκο είναι το ελαιόλαδο. Παλαιά ελαιόλαδα ή μείγματα με παλαιά ελαιόλαδα, έχουν αυξημένες τιμές του Κ 270. Ενώ ένα ελαιολάδο την στιγμή της εμφιάλωσης του μπορεί να έχει πολύ χαμηλή τιμή, αυτή αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας του. Επίσης η έκθεση του ελαιολάδου στην ηλιακή ακτινοβολία και γενικότερα η αποθήκευση του σε υψηλές θερμοκρασίες, επιταχύνουν την πρόοδο της γήρανσης.

Η τιμή του δείκτη ΔΚ είναι κριτήριο διάκρισης της καθαρότητας των ελαιολάδων δηλαδή δείχνει την ανάμιξη του με άλλο ελαιόλαδο που δεν είναι παρθένο.

Στο ΧΗΜΕΙΟ πραγματοποιούνται οι αναλύσεις για τις σταθερές K.  Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε.

Κανένα σχόλιο ακόμα.

Αφήστε τα σχόλιά σας