Πυρήνας

Στο ΧΗΜΕΙΟ έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για τον προσδιορισμό της ελαιοπεριεκτικότητας στον πυρήνα.

Το ελαιοτριβείο γνωρίζοντας την υγρασία του πυρήνα που αποβάλει αλλά και της περιεκτικότητας σε έλαιο που παραμένει σε αυτόν, μπορεί πλέον να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις των μηχανημάτων ώστε να έχει την βέλτιστη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση η ελαιοποίηση του καρπού να γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες .

Το πυρηνουργείο μέσα από την συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να ελέγξει τόσο την ποιότητα και απόδοση του ελαιοπυρήνα που παραλαμβάνει όσο και την απόδοση των μηχανημάτων κατά την επεξεργασία του πυρήνα και του τελικού προϊόντος του.
Ο παραγωγός παίρνει πληροφορίες για την ποσότητα ελαίου που περιμένει να λάβει, ανάλογα με την ποσότητα ελαιοκάρπου που παρέδωσε.

Βελτιώστε την ποιότητα παραγωγής του εξαγόμενου λαδιού επικοινωνώντας μαζί μας, ώστε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και αναλύσεις.

Τα σχόλια είναι κλειστά.