4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

 

 

 

Το έδαφος είναι η βάση πάνω στην οποία είναι χτισμένο το οικοδόμημα των καλλιεργειών του κάθε παραγωγού. Αποτελεί ουσιαστικά την πηγή τροφοδότησης θρεπτικών συστατικών των καλλιεργειών.

Το είδος του λιπάσματος, η ποσότητα και ο τρόπος εφαρμογής εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι: η χημική και μηχανική σύσταση του εδάφους, το ΡΗ, η υγρασία-βροχοπτώσεις, η πυκνότητα φύτευσης, η ηλικία, η ποικιλία και η παραγωγικότητα των δένδρων.

Το πρώτο βήμα για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών είναι η γνώση για τις ανάγκες λίπανσης. Μέσα από την εδαφολογική ανάλυση λοιπόν πληροφορούμαστε για τα εξής:

 

 

  1. Γνώση των θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται στο έδαφος και η ποσότητα αυτών.

Κάθε χρόνο, με τη συγκομιδή των καρπών ο ελαιώνας ή οποιαδήποτε γεωργική καλλιέργεια χάνει σημαντικές ποσότητες θρεπτικών στοιχείων. Τα θρεπτικά στοιχεία αυτά πρέπει να αναπληρώνονται, ώστε να μην μειωθεί σταδιακά η γονιμότητα του εδάφους και αντίστοιχα να μην μειωθεί η παραγωγικότητα του.

Αν εξατομικεύσουμε τις ανάγκες λίπανσης του κάθε ελαιώνα και στη συνέχεια εφαρμόσουμε κάποιες εναλλακτικές πρακτικές, τότε είναι δυνατόν να πετύχουμε την βέλτιστη παραγωγή στο χωράφι μας και ταυτόχρονα να αποφύγουμε οικονομικές σπάταλες.

Παίρνουμε λοιπόν πληροφορίες για τα περιεχόμενα στοιχεία στο έδαφος: άζωτο (Ν), φώσφορο (P), Κάλιο (K), Ασβέστιο (Ca), Μαγνήσιο (Mg), Βόριο (B), και λοιπά ιχνοστοιχεία τα οποία σε συνδυασμό με τους παρακάτω παράγοντες θα μας βοηθήσουν στην ορθολογική λίπανση. (περισσότερες πληροφορίες) [Περισσότερες Πληροφορίες]

 

  1. Περιεκτικότητα σε οργανική ύλη

Η οργανική ύλη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ελέγχου σε μια ανάλυση εδάφους. Είναι μια σημαντική πηγή εμπλουτισμού με θρεπτικά συστατικά του εδάφους καθώς μεγάλο ποσοστό αζώτου, φωσφόρου, θείου και άλλων μικροθρεπτικών απαντώνται με αυτή την μορφή καθώς επίσης καταφέρνει να τα απελευθερώνει στο έδαφος σταδιακά αποφεύγοντας τις απώλειες αυτών. Η άμεση επιρροή της στη σύσταση του εδάφους μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη εκμετάλλευση του νερού στο έδαφος.

  1. Το pH του εδάφους

Το pH είναι βασικός παράγοντας ένδειξης της οξύτητας του εδάφους. Το κατά πόσο είναι όξινο ή όχι ένα έδαφος μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών για τα φυτά και κατ’ επέκταση να προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη τους. Για παράδειγμα, ένα υψηλό pH της τάξης του 7,9 θα περιορίσει κατά πολύ τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου στο ριζικό σύστημα του φυτού σε σχέση με ένα χαμηλότερο pH (6,8).

 

  1. Η μηχανική σύσταση του εδάφους

Η μηχανική σύσταση των εδαφών μας πληροφορεί για τις φυσικοχημικές ιδιότητες του. Η ικανότητα συγκράτησης νερού, ο αερισμός του εδάφους, η ευκολία χειρισμού, η τάση για συσσωμάτωση, και η ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών είναι ιδιότητες που εξαρτώνται από την κατανομή του μεγέθους των κόκκων στο έδαφος. Οι τρεις βασικοί τύποι είναι η άμμος, ο πηλός και ο άργιλος. Κάθε έδαφος κατατάσσεται σε ενδιάμεσες κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων.

Με την γνώση της σύστασης του εδάφους μπορούμε να προχωρήσουμε στις κατάλληλες επεμβάσεις ώστε και το λιγότερο ευνοημένο έδαφος να ανταποκρίνεται άριστα ως μέσο ανάπτυξης των φυτών, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα του.

Η ανάλυση εδάφους και φύλλων είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για να εντοπίσουμε προβλήματα θρέψης των φυτών και να προχωρήσουμε στον συνολικό χειρισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης μεγιστοποιώντας την απόδοση των καλλιεργειών με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος.

Κανένα σχόλιο ακόμα.

Αφήστε τα σχόλιά σας