Αμπέλι – Χειμερινά καλλιεργητικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ξύλου

Προκειμένου να παρεμποδιστούν οι προσβολές και η μετάδοση των εγκατεστημένων
παθογόνων στο αμπέλι (ευτυπίωση / νέκρωση βραχιόνων, ίσκα, φόμοψη, βακτηρική νέκρωση), συνιστάται η επιμελής εφαρμογή των παρακάτω αναφερόμενων προληπτικών
καλλιεργητικών πρακτικών.
1) Το χειμερινό κλάδεμα να γίνεται όσο το δυνατό πιο καθυστερημένα (αργά το χειμώνα ή
νωρίς την άνοιξη) και οπωσδήποτε με ξηρό καιρό, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος μόλυνσης των τομών κλαδέματος από μύκητες του ξύλου.
2) Τα πρέμνα με εμφανή συμπτώματα προσβολής να κλαδεύονται τελευταία. Η αφαίρεση
των προσβεβλημένων τμημάτων πρέπει να γίνεται με διαδοχικά κοψίματα, μέχρι η τελική
τομή να εμφανιστεί φυσιολογική, χωρίς καστανούς μεταχρωματισμούς και άλλες
αλλοιώσεις. Ξερά πρέμνα να εκριζώνονται άμεσα και να καίγονται.
3) Να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές κλαδέματος, διότι αυξάνονται οι πιθανότητες
μόλυνσης των πρέμνων. Στην περίπτωση που αυτές είναι αναπόφευκτες, τότε να γίνονται
αργά το χειμώνα ή νωρίς την άνοιξη και να καλύπτονται απαραίτητα με κατάλληλο
προστατευτικό σκεύασμα.
4) Τα προσβεβλημένα φυτικά μέρη (κεφαλές, βραχίονες) να απομακρύνονται άμεσα από τον αμπελώνα και να καίγονται.
5) Τα εργαλεία κλαδέματος πρέπει να απολυμαίνονται συχνά με εμβάπτιση σε καθαρό
οινόπνευμα ή σε διάλυμα χλωρίνης 10%.
6) Αμέσως μετά το κλάδεμα και για την προστασία των τομών κλαδέματος, συνιστάται
ψεκασμός των πρέμνων με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια χαλκούχο
σκεύασμα.
7) Το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να είναι υγιές και απαλλαγμένο από λανθάνουσες
προσβολές.

Πηγή: Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαϊας

Κανένα σχόλιο ακόμα.

Αφήστε τα σχόλιά σας